HISTORIA SZKOŁY:


1912 r. ---> pierwsze wzmianki o procesie nauczania - z kroniki szkolnej: "W okresie zimowym uczyli czytania i pisania wędrowni pielgrzymi. Jednym z nich był Jan Cudny".


1914 r. ---> zorganizowanie nauki w szkole przez nauczyciela Wojciecha Tacikowskiego (szkoła mieściła się w wynajętych budynkach).


1925 - 1926 r. ---> powstanie myśli o wybudowaniu nowej szkoły o jednej sali lekcyjnej oraz mieszkania dla nauczyciela. Inicjatorem tej budowy był Ignacy Witkowski, natomiast nauczycielem był Lucjan Pindor. Była to szkoła czteroklasowa z jednym nauczycielem.


1929 r. ---> Inspektorat przydzielił drugiego nauczyciela i szkoła została przebudowana na dwuklasową.

1944 r. ---> spalenie szkoły przez Niemców.

1945 - 1946 r. ---> szkoła mieści się w dwu izbach mieszkalnych, liczba dzieci ok. 100 osób.


1945 r. ---> opiekun szkoły Stanisław Kałowski wraz z przewodniczącym wszystkich szkół z terenu gminy Wiązowna - ks. Łabędziem rozpoczynają działania zmierzające do budowy nowej siedziby szkoły. Wybudowano w czynie społecznym czteroizbową szkołę, której kierownictwo objął Henryk Włodarczyk.


1949 r. ---> kierownictwo szkoły obejmuje Józefa Musiałowicz.

1950 r. ---> kierownictwo szkoły obejmuje Zofia Tryfan.

1955 r. ---> kierownictwo szkoły obejmuje Stanisława Skup.

1956 r. ---> kierownictwo szkoły obejmuje Halina Rostkowska.


1957 r. ---> włączenie Wólki Mlądzkiej do miasta Otwocka.


1958 r. ---> kierownictwo szkoły obejmuje Hipolit Bojko.

1960 r. ---> zelektryfikowanie Wólki Mlądzkiej, a z nią szkoły.

1970 r. ---> kierownictwo szkoły obejmuje Jan Henryk Wróbel.

1981 r. ---> zapadła decyzja rozbudowy szkoły.


1984 r. ---> Dyrektorem szkoły zostaje mgr Zbigniew Jóźwicki.


1987 r. ---> uczniowie rozpoczęli naukę w nowej szkole, w której znalazło się: 9 izb lekcyjnych, biblioteka, świetlica, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, skanalizowane toalety. W szybkim tempie z funduszy Kuratorium wyposażono szkołę w nowe meble oraz pomoce naukowe.

1989 r. ---> I miejsce "Skowronków" w Wojewódzkim Konkursie chórów a'cappella.


1990.09.28 ---> w 45-lecie istnienia placówki szkoła otrzymała imię byłego dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii Gen. Juliana Filipowicza. Zgodnie z powyższym pełna nazwa szkoły otrzymała brzmienie: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. GEN. JULIANA FILIPOWICZA W OTWOCKU. Jednocześnie Fundatorzy przekazali szkole sztandar i została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci Patrona.


1991 r. ---> I miejsce w Konkursie Wielkanocnym.

1992 r. ---> w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych otrzymaliśmy dwie nagrody - zajęliśmy I miejsce w kategorii "Szopek tradycyjnych".

1993 r. ---> inicjatywę budowy sali gimnastycznej podjął Dyrektor Zbigniew Jóźwicki.


1995 r. ---> oddanie sali gimastycznej do użytku.


1999 r. ---> I miejsce w VIII Konkursie Wielkanocnym w kategorii szkół podstawowych.

1999/2000 r. ---> nagrody: "Grand Prix" na VI Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej Sacrosong oraz "Srebny Kamerton" w XX Ogólnopolskim Konkursie Chórów a'cappella.

2000 r. ---> II miejsce w Konkursie Jasełek na terenie Otwocka.

2000.09.16 ---> szkoła nasza obchodzi uroczyście 55-lecie Szkoły i 10 rocznicę nadania imienia i wręczenia sztandaru. Ufundowano tablicę pamiątkową.

2002 r. ---> wymiana części okien w budynku szkoły.

2003 r. ---> wydanie płyty z kolędami w wykonaniu "Skowronków".


2004 r. ---> Dyrektorem szkoły zostaje mgr Ryszard Wrześniewski.


2005 r. ---> I miejsce w Konkursie Wielkanocnym w kategorii szkół podstawowych.

2005 r. ---> I miejsce w Przeglądzie Przedstawień Profilaktycznych.

2012 r. ---> uroczystości związane z 100-leciem nauczania w Wólce Mlądzkiej.


2014 r. ---> Dyrektorem szkoły zostaje mgr Agnieszka Korniluk.