SEKRETARIAT SZKOŁY

 


sekretarz szkoły: Pani Barbara Kałowska

referent: Joanna Ochmańska


czynny: 7.3o - 15.3o


e - mail:

sp8@oswiata-otwock.plnumer konta bankowego

- wpłaty za wyżywienie (obiady) -

04 8001 0005 2001 0008 0057 0002


numer konta bankowego

- wpłaty na Radę Rodziców -

25 1500 2266 1222 6000 3165 0000