INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POMOCOWE


Ośrodek Integracji Rodziny
(zajęcia terapeutyczne, porady i kosultacje, diagnoza pedagogiczna,
opieka wolontariatu, pomoc w odrabianiu lekcji)

Otwock, ul, Czaplickiego 7 tel. (22) 779 70 98


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
(diagnoza, terapia, doradztwo, profilaktyka, opiniowanie, orzecznictwo)
Otwock, ul. Majowa 17/19 tel. (22) 710 - 15 - 50


 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Otwock, ul. Komunardów 10 tel. (22) 788 40 44, (22) 719 48 10


Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa
tel.: 22 696 55 45
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
www: http://www.brpd.gov.pl/Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
tel.: 22 875 85 40
e-mail: ceo@ceo.org.pl
www: http://www.ceo.org.pl/Centrum Wolontariatu

ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa
tel.: 22 635 27 73
www: http://www.wolontariat.org.pl/Fundacja Civis Polonus

ul. Kredytowa 4/18, 00-056 Warszawa
tel.: 22 498 88 85
e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl
www: http://www.civispolonus.org.pl/Fundacja Dzieci Niczyje 

ul. Obrońców 10, 03-933 Warszawa
tel.: 22 616 65 05
e-mail: fdn@fdn.pl
www: http://www.fdn.pl/Fundacja KARAN

ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa 
tel.: 22 618 65 97 
e-mail: karan@karan.pl
www: http://www.karan.pl/Fundacja "Praesterno"

ul. Widok 22/30, 00-023 Warszawa
tel.: 22 621 27 98
e-mail: biuro@praesterno.pl
www: http://www.praesterno.pl/Instytut Amity

ul. Zapłocie 20, 02-970 Warszawa
tel.: 22 648 37 79 
e-mail: amity@amity.pl
www: http://www.amity.pl/Komitet Ochrony Praw Dziecka 

ul. Hoża 27a/5, 00-521 Warszawa
tel.: 22 626 94 19
e-mail: kopd@kopd.pl
www: http://www.kopd.pl/Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska linia"

ul. Borotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
tel.: 22 824 25 01
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
www: http://www.niebieskalinia.pl/Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

tel. 800 - 120 - 002 70


Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel.: 22 345 37 00
www: http://www.ore.gov.pl/Polska - Amerykańska Fundacja Wolności

ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
tel.: 22 828 43 73
e-mail: pafw@pafw.pl
www: http://www.pafw.pl/Polskie Centrum Mediacji 

ul. Jagiellońska 58/122, 03-468 Warszawa
tel.: 22 826 06 63
e-mail: pcm@mediator.org.pl
www: http://www.mediator.org.pl/Stowarzyszenie Bliżej Dziecka

ul. Mokotowska 17/21, 00-640 Warszawa
tel.: 22 839 36 52
e-mail: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl
www: http://www.przemocwszkole.org.pl/Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa
tel.: 22 826 08 74
e-mail: tpd-zg@tpdzg.org.pl
www: http://www.tpdzg.org.pl/Przychodnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia
Otwock – Świder ul. Mickiewicza 8
tel. 0-22 779 – 30 – 26
II piętro budynku Poradni Rejonowej


Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
„Klub Abstynenta Panaceum”
Otwock ul. Andriolliego 77 pokój nr 4
tel. 0 606 – 503 – 476


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Otwock ul. Armii Krajowej 5
Budynek C pokój 2
tel. 0-22 788 – 85 – 76


Świetlice socjoterapeutyczne na terenie Otwocka
Caritas Otwock ul. Marszałkowska 23


Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka”
Otwock – Świder

ul. Mickiewicza 43/47


Sąd Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Otwock ul. Powstańców Warszawy 3, III piętro
tel. 0-22 719 – 42 – 90


Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
ul. Pułaskiego 7A
tel. 0-22 60 – 41 – 213
Zespół ds. Nieletnich tel. 0-22 60 – 41 – 244; 0-22 60 – 41 – 246


 

·         Program Pomarańczowa Linia – pomoc telefoniczna: 801 140 068 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-20.00), Pomoc online: pomoc@pomaranczowalinia.pl, Strona internetowa: www.pomaranczowalinia.pl

 

·         Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów alkoholowych, www.parpa.pl

 

·         Strona dla młodzieży dotycząca profilaktyki alkoholowej www.niebotak.pl,

 

·         Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy

 

·         Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl

 

·         www.narkomania.org.pl

 

·         www.dopalaczeinfo.pl