KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

    

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.

Pasowanie na ucznia i na przedszkolaka.

Termin:

2 września 2019 r.

Odpowiedzialni:

A. Galińska - klasa VIII, A. Ońko, E. Dziewulska

 

Święto Patrona Szkoły

Termin:

13 września 2019 r.

Odpowiedzialni:

M. Zielińska + wychowawcy klas V-VIII