KALENDARZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2019/2020

 

12 września 2019 r. - posiedzenie informacyjno-organizacyjne

28 listopada 2019 r. - potrzeby bieżące

23 stycznia 2020 r. -klasyfikacja śródroczna

26 marca 2020 r. - potrzeby bieżące

28 maja 2020 r. - potrzeby bieżące

18 czerwca 2020 r. - klasyfikacja roczna

30 czerwca 2020 r. – podsumowanie i analiza pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

27 sierpnia 2020 r. - posiedzenie podsumowujące rok szkolny 2019/2020 i planowanie pracy w kolejnym roku szkolnym