Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

jako dyrektor SP nr 8 w Otwocku mam świadomość, że dla mieszkańców Osiedla Otwock – Wólka Mlądzka jednym z ważnych tematów jest realizacja projektu budowy nowej szkoły. Instytucjonalnie czuje się zobowiązana do przekazania Państwu syntetycznej informacji wskazującej na aktualny etap zaawansowania projektowego oraz plan finansowania tej priorytetowej również dla Miasta Otwocka inwestycji.

Aktualnie finalizuje się opracowanie urealnionego, dyskutowanego między innymi na Komisji Oświaty i Wychowania oraz innych gremiach, projektu funkcjonalno – użytkowego pod nazwą Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mlądzkiej. Inwestycja ta będzie realizowana na zakupionej przez  Miasto działce sąsiadującej z terenem, na którym znajduje się aktualnie szkoła, sala gimnastyczna, tzw. dom nauczyciela i plac zabaw.

Projekt nowej szkoły ukierunkowany jest na rozwiązania praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury wewnętrznej (łącznika do sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, świetlicy, stołówki, biblioteki, gabinetów i pokoi specjalistów szkolnych, pracowni, szatni, pryszniców, miejsc relaksu i odpoczynku dla uczniów, dróg sprawnej ewakuacji, oświetlenia, ogrzewania, windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, itd.), jak również na estetykę zewnętrzną budynku, który w nieodległym czasie również stanowić będzie wizualną wizytówkę Osiedla Otwock - Wólka Mlądzka. W trosce o komfort nas wszystkich zaprojektowany został przed szkołą „pojemny” parking. Oczywiście nie odstąpimy od dbałości o miejsca postojowe dla rowerów, którymi wielu Uczniów przyjeżdża do szkoły.

Dla kompleksowości informacji dodam, że uwolniony teren po aktualnym budynku szkoły nadal stanowić będzie składową terenu szkoły, co daje perspektywę możliwości rozbudowy kompleksu o przedszkole czy nową salę gimnastyczną.

Pod koniec września zostałam zapoznana przez ekspertów Urzędu Miasta Otwocka z końcowym projektem funkcjonalno - użytkowym, jego istotę pozwolę sobie zaprezentować Państwu wraz z bieżącymi informacjami na najbliższym dniu otwartym (28 listopada br., godz. 17.00).

Uzupełnię jeszcze informację dla Państwa o fakt, iż uczestniczyłam pod koniec września br. w spotkaniu, którego organizatorem był i w którym uczestniczył Prezydent Miasta Otwocka (udział wzięli także pracownicy merytoryczni UM, Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 8). Podczas spotkania uzyskałam informację, że Prezydent Miasta Otwocka wystosował pisemne zapytanie do Wojewody Mazowieckiego celem uzyskania informacji w zakresie możliwości refinansowania środków wydatkowanych przez Miasto Otwock oraz możliwości rozpoczęcia procedur przetargowych przed uzyskaniem dofinansowania z rezerwy budżetu Państwa. Odpowiedź od Wojewody Mazowieckiego będzie miała bezpośredni wpływ na formułę dalszych postępowań.

Dodam, że aktualny program funkcjonalno – użytkowy nowej SP nr 8 dyskutowany był już podczas Komisji Oświaty i Wychowania oraz Budżetu i Inwestycji, która odbyła się w czerwcu br. Zmiany zaproponowane podczas tego posiedzenia zostały uwzględnione w projekcie, a całość, zgodnie z podpisaną  przez Urząd Miasta Otwocka umową, sprawdzona przez ekspertów zewnętrznych posiadających uprawnienia projektowo - budowlane.

Podstawową drogą komunikacji poprzez dziennik Librus, pozwolę sobie przekazywać Państwu systematycznie kolejne informacje wskazujące na postępy w realizacji projektu. Dodatkowo utworzyłam, aby wszyscy mieszkańcy Osiedla Otwock - Wólka Mlądzka mogli śledzić wiadomości w tej sprawie, na stronie internetowej SP nr 8 w specjalnie dedykowaną tej sprawie zakładkę (Z życia budowy szkoły). Informacje będą także zamieszczane na społecznym profilu FB SP8.

Z uwagi na to, że docierają do mnie informacje o niepokojach społecznych dotyczących poparcia Prezydenta Miasta Otwocka dla omawianej inwestycji poniżej pozwolę sobie zamieścić fragment nagrania z Sesji Rady Miasta z dnia 18 września 2019 r. (film poniżej) oraz relację Pana Prezydenta z wizyty w Otwocku Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatora RP 3 października 2019 r. Podczas tych spotkań szeroko omawiano tematy zmierzające do finalizacji przedsięwzięcia pt. budowa Szkoły Podstawowej nr 8.

Uważam, że wszyscy jesteśmy współgospodarzami tego ważnego dla Osiedla Otwock - Wólka Mlądzka projektu. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspierają swoim zainteresowaniem losy inwestycji. W szczególności dziękuję Radnym Rady Miasta Otwocka reprezentującym Osiedle Otwock - Wólka Mlądzka za poparcie dla  sprawy społecznej jaką jest budowa nowej Szkoły Podstawowej nr 8.

Z wyrazami szacunku

Justyna Ochocka-Stępień

dyrektor SP8

 

    SP8 - nagranie z sesji Rady Miasta