Zebranie rodziców

Zebranie dla rodziców uczniów klasy VIII - poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.