Dzień otwarty

Dzień otwarty – indywidualne spotkania z wychowawcami, przekazanie informacji o wynikach i postępach w nauce.