Zebranie rodziców

Zebranie z rodzicami informujące o  wynikach w nauce i przewidywanych ocenach za I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

W klasie VIII - przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego.