Rada pedagogiczna

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej.